14 Results Individual Professional   Classifieds GALLERY
Professional
Cardiff County
CARDIFF COUNCIL VENUES FOR CIVIL CEREMONIES An application has been received from the Grape and Olive, Wedel Road, Cardiff for the registration of the premises to be used as a venue…
Posted in: Public Notices Cardiff County - Cardiff
  Today
09:10

Professional
Cardiff County
THE COUNTY COUNCIL OF THE CITY AND COUNTY OF CARDIFF (UNNAMED LANE BETWEEN TROWBRIDGE ROAD AND NEWLANDS ROAD) (TEMPORARY CLOSURE) ORDER 2014 1. On the 28th day of November 2014 the …
Posted in: Public Notices Cardiff County - Cardiff
  Yesterday
19:56

Photos #display# Vivastreet The Planning Inspectorate Yr Arolygiaeth Gynllunio
1 Photos
Professional
Cardiff County
The Planning Inspectorate Yr Arolygiaeth Gynllunio Adeilad y Goron Pare Cathays Caerdydd CFlO 3NQ Crown Buildings Cathays Park Cardiff CFlO 3NQ DEDDF BYWYD GWYLLT A CHEF…
Posted in: Public Notices Cardiff County - Cardiff
  Yesterday
06:08

Professional
Cardiff County
Cyfoeth Natutiol Cymru Natural Resources Wales Deddf Adnoddau Dwˆr 1991 (fel y’i diwygiwyd gan Ddeddf Dwˆr 2003) Hysbysiad o gais am drwydded lawn i dynnu dwˆr a thrwydded i rwystro …
Posted in: Public Notices Cardiff County - Cardiff
  26 November
18:28

Photos #display# Vivastreet GORCHYMYN CEFNFFORDD YR A5
1 Photos
Professional
Cardiff County
Gellir cael copi print bras o’r Hysbysiad hwn oddi wrth: Y Gangen Orchmynion, Trafnidiaeth, Llywodraeth Cymru, Parc Cathays, Caerdydd CF10 3NQ. GORCHYMYN CEFNFFORDD YR A5 (MAN I’R DE O…
Posted in: Public Notices Cardiff County - Cardiff
  26 November
18:00

Professional
Cardiff County
THE COUNTY COUNCIL OF THE CITY AND COUNTY OF CARDIFF The following applications have been received by Cardiff County Council. The applications can be inspected during normal office ho…
Posted in: Public Notices Cardiff County - Cardiff
  26 November
14:38

Photos #display# Vivastreet Gellir cael copi print bras o’r Hysbysiad hwn oddi wrth
1 Photos
Professional
Cardiff County
Gellir cael copi print bras o’r Hysbysiad hwn oddi wrth: Y Gangen Orchmynion, Trafnidiaeth, Llywodraeth Cymru, Parc Cathays, Caerdydd CF10 3NQ. GORCHYMYN CEFNFFORDD YR A5 (PENTREFOE…
Posted in: Public Notices Cardiff County - Cardiff
  26 November
09:12

Professional
Cardiff County
8. Article 1 (ii) and Schedule 1 of The County Council of South Glamorgan (Cardiff Central Area) (Parking Control) Order 1981 (Amendment No 3) Order 2004 are hereby revoked 9. Article …
Posted in: Public Notices Cardiff County - Cardiff
  26 November
03:13

Professional
Cardiff County
Goods Vehicle Operator’s Licence Forward Waste Management Ltd of Forward House Eastmoors Road, Cardiff CF24 5EE is applying for a licence to use Unit 4, East Moors Road Cardiff CF24 …
Posted in: Public Notices Cardiff County - Cardiff
  25 November
21:12

Professional
Cardiff County
LICENSING ACT 2003 - PUBLIC NOTICE OF APPLICATION APPLICATION FOR A PREMISES LICENCE (under Sections 17) Name of Applicant: Nabas Burhan Abdurrahman Postal address of premises: E…
Posted in: Public Notices Cardiff County - Cardiff
  25 November
10:49

Professional
Cardiff County
RHONDDA CYNON TAFF COUNTY BOROUGH COUNCIL (VARIOUS FOOTPATHS, BRYN PICA, LLWYDCOED) TEMPORARY CLOSURE ORDER 2014 NOTICE IS HEREBY GIVEN that the Rhondda Cynon Taff County Borough C…
Posted in: Public Notices Cardiff County - Cardiff
  25 November
04:22

Professional
Cardiff County
NEATH PORT TALBOT COUNTY BOROUGH COUNCIL (SEAWAY PARADE AND AFAN WAY, BAGLAN MOORS, PORT TALBOT) (TEMPORARY ROAD CLOSURES) ORDER 2014 NOTICE is given that the Council in exercise …
Posted in: Public Notices Cardiff County - Cardiff
  24 November
09:07

Photos #display# Vivastreet GORCHYMYN CEFNFFORDD YR A483
1 Photos
Professional
Cardiff County
Gellir cael copi print bras o’r Hysbysiad hwn oddi wrth: Y Gangen Orchmynion, Trafnidiaeth, Llywodraeth Cymru, Parc Cathays, Caerdydd CF10 3NQ. GORCHYMYN CEFNFFORDD YR A483 (FFORDD D…
Posted in: Public Notices Cardiff County - Cardiff
  21 November
17:10

Professional
Cardiff County
RHONDDA CYNON TAFF COUNTY BOROUGH COUNCIL (COWBRIDGE ROAD, TALBOT GREEN) TEMPORARY ROAD CLOSURE ORDER 2014 NOTICE IS HEREBY GIVEN that the Rhondda Cynon Taff County Borough Council (…
Posted in: Public Notices Cardiff County - Cardiff
  08 September
19:56

32 more results in Public Notices Wales

Professional
Conwy County
DEDDF RHEOLI TRAFNIDIAETH FFYRDD 1984 ADRAN 14(1) FEL Y’I DIWYGIWYD GAN DDEDDF TRAFNIDIAETH FFYRDD (CYFYNGIADAU DROS DRO) 1991 GORCHYMYN CYNGOR GWYNEDD (LLWYBR TROED CYHOEDDUS RHIF …
Posted in: Public Notices Conwy County - Llandudno
  Yesterday
17:12

Professional
Swansea County
CITY AND COUNTY OF SWANSEA DINAS A SIR ABERTAWE APPOINTMENTS TO THE COUNCIL’S STANDARDS COMMITTEE The City and County of Swansea Council is seeking to appoint two Independent Membe…
Posted in: Public Notices Swansea County - Swansea
  Yesterday
08:43

Professional
Conwy County
DEDDF Y MÔR A MYNEDIAD I’R ARFORDIR 2009 RHAN 4: TRWYDDEDU MOROL CAIS AM DRWYDDED FOROL I WNEUD GWAITH DIOGELU’R GLANNAU, LLANDDULAS, CONWY Hysbysir drwy hyn, yn unol a Rhan 4 penn…
Posted in: Public Notices Conwy County - Colwyn Bay
  Yesterday
07:13

Photos #display# Vivastreet Cyfoeth Naturiol Cymru Natural Resources Wales
1 Photos
Professional
Flintshire
Cyfoeth Naturiol Cymru Natural Resources Wales Enw’r Ymgeisydd: WTI UK LTD. Cyfleuster Adennill Ynni Parc Adfer, Parc Diwydiannol Glannau Dyfrdwy, Glannau Dyfrdwy, Sir y Fflint, CH…
Posted in: Public Notices Flintshire - Flintshire
  Yesterday
05:48

Professional
Gwynedd
CYNGOR SIR YNYS MÔN GORCHYMYN CYNLLUNIO GWLAD A THREF (GWEITHDREFN RHEOLI DATBLYGU) (CYMRU) 2012 ISLE OF ANGLESEY COUNTY COUNCIL TOWN AND COUNTRY PLANNING ACT (DEVELOPMENT MANAGE…
Posted in: Public Notices Gwynedd - Gwynedd
  26 November
18:23

Professional
Gwynedd
DEDDF RHEOLI TRAFNIDIAETH FFYRDD 1984 ADRAN 14(1) FEL Y’I DIWYGIWYD GAN DDEDDF TRAFNIDIAETH FFYRDD (CYFYNGIADAU DROS DRO) 1991 GORCHYMYN CYNGOR GWYNEDD (FFORDD DOSBARTH III GER YR EI…
Posted in: Public Notices Gwynedd - Gwynedd
  26 November
16:43

Professional
Gwynedd
DEDDF RHEOLI TRAFNIDIAETH FFYRDD 1984 ADRAN 14(1) FEL Y’I DIWYGIWYD GAN DDEDDF TRAFNIDIAETH FFYRDD (CYFYNGIADAU DROS DRO) 1991 GORCHYMYN CYNGOR GWYNEDD (FFORDD DOSBARTH III, RHOS ISA…
Posted in: Public Notices Gwynedd - Gwynedd
  26 November
16:31

Photos #display# Vivastreet Deddfau Cynllunio: Rhybudd o Geisiadau
1 Photos
Professional
Conwy County
Deddfau Cynllunio: Rhybudd o Geisiadau Mae’r Cyngor wedi derbyn y ceisiadau a ganlyn am Ganiatad Adeilad Rhestredig (ARh), Caniatad Ardal Gadwraeth (C), a chaniatad cynllunio am ddat…
Posted in: Public Notices Conwy County - Colwyn Bay
  26 November
16:12

Professional
Isle of Anglesey
Goods Vehicle Operator’s Licence Matthew Davis Trading as Grays Waste Management Ltd of Ecopark Mon, Mona Industrial Park, Gwalchmai, Anglesey LL65 4RJ is applying to change an exist…
Posted in: Public Notices Isle of Anglesey - Isle of Anglesey
  26 November
16:02

Photos #display# Vivastreet CYNGOR BWRDEISTREF SIROL CONWY
1 Photos
Professional
Conwy County
CYNGOR BWRDEISTREF SIROL CONWY DEDDF TIROEDD COMIN 2006 HYSBYSIAD GOHIRIO YMCHWILIAD LLEOL CYHOEDDUS Mae’r Ymchwiliad Cyhoeddus anstatudol i wrthwynebiad i gais am gofrestru tir yn…
Posted in: Public Notices Conwy County - Llandudno
  26 November
15:57

Professional
Conwy County
LICENSING ACT 2003 GRANT OF A PREMISE LICENCE We William & Valerie Matthews have applied to the Licensing Authority of the Conwy Council for the grant of a Premises Licence for The …
Posted in: Public Notices Conwy County - Llandudno
  26 November
15:50

Photos #display# Vivastreet NOTICE OF MODIFICATION ORDER
1 Photos
Professional
Merthyr Tydfil
NOTICE OF MODIFICATION ORDER Section 53 of the Wildlife and Countryside Act 1981 THE FORMER MID GLAMORGAN COUNTY COUNCIL DEFINITIVE MAP AND STATEMENT BOROUGH OF MERTHYR TYDFIL VAYNOR 3…
Posted in: Public Notices Merthyr Tydfil - Merthyr Tydfil
  26 November
06:23

Professional
Merthyr Tydfil
MERTHYR TYDFIL COUNTY BOROUGH COUNCIL ROAD TRAFFIC REGULATION ACT 1984 SECTION 14(1) MILBOURNE TERRACE (PART) AND THE UN-NAMED ROAD BETWEEN BRODAWEL AND MILBOURNE TERRACE, MERTHYR TYDFI…
Posted in: Public Notices Merthyr Tydfil - Merthyr Tydfil
  26 November
06:11

Professional
Ceredigion
INSOLVENCY ACT 1986 IN BANKRUPTCY CARMARTHEN COUNTY COURT NO 108 of 2008 RE: JANE ANNE HILLS A Mobile Hairdresser of 9 Heol-Y-Gorwel, Aberporth, Cardigan SA43 2HQ lately residing at…
Posted in: Public Notices Ceredigion - Ceredigion
  26 November
05:37

Receive email notifications for new ads matching your search criteria ...

Cities / Towns: