19 Results Individual Professional   Classifieds GALLERY
Photos #display# Vivastreet Llywodraeth Cymru Welsh Government
1 Photos
Professional
Cardiff County
Llywodraeth Cymru Welsh Government Gellir cael copi print bras o’r Hysbysiad hwn oddi wrth: Y Gangen Orchmynion, Trafnidiaeth, Llywodraeth Cymru, Parc Cathays, Caerdydd CF10 3NQ. GO…
Posted in: Public Notices Cardiff County - Cardiff
  Today
07:50

Photos #display# Vivastreet Llywodraeth Cymru Welsh Government
1 Photos
Professional
Cardiff County
Llywodraeth Cymru Welsh Government Gellir cael copi print bras o’r Hysbysiad hwn oddi wrth: Y Gangen Orchmynion, Trafnidiaeth, Llywodraeth Cymru, Parc Cathays, Caerdydd CF10 3NQ. G…
Posted in: Public Notices Cardiff County - Cardiff
  Yesterday
14:13

Professional
Cardiff County
THE COUNTY COUNCIL OF THE CITY AND COUNTY OF CARDIFF The following applications have been received by Cardiff County Council. The applications can be inspected during normal office h…
Posted in: Public Notices Cardiff County - Cardiff
  Yesterday
14:10

Professional
Cardiff County
THE COUNTY COUNCIL OF THE CITY AND COUNTY OF CARDIFF (HEOL PANT-Y-GORED, CREIGIAU) (TEMPORARY CLOSURE) ORDER 2014 1. On the 21st day of October 2014 the County Council of the City and…
Posted in: Public Notices Cardiff County - Cardiff
  Yesterday
13:25

Professional
Cardiff County
THE COUNTY COUNCIL OF THE CITY AND COUNTY OF CARDIFF (WINDSOR LANE SERVICE ROAD) (TEMPORARY CLOSURE) ORDER 2014 1. On the 22nd day of October 2014 the County Council of the City and C…
Posted in: Public Notices Cardiff County - Cardiff
  Yesterday
10:34

Professional
Cardiff County
LICENCING ACT 2003 PUBLIC NOTICE OF APPLICATION IN A LOCAL NEWSPAPER APPLICATION FOR A CLUB PREMISES CERTIFICATE (under Section 71 of the Act) Name of the Club: The Battlefields Clu…
Posted in: Public Notices Cardiff County - Cardiff
  21 October
11:11

Photos #display# Vivastreet Llywodraeth Cymru Welsh Government
1 Photos
Professional
Cardiff County
Llywodraeth Cymru Welsh Government Gellir cael copi print bras o’r Hysbysiad hwn oddi wrth: Y Gangen Orchmynion, Trafnidiaeth, Llywodraeth Cymru, Parc Cathays, Caerdydd CF10 3NQ. …
Posted in: Public Notices Cardiff County - Cardiff
  21 October
07:58

Professional
Cardiff County
Licensing Act 2003 Notice of application to VARY a Premises Licence Name of applicant: Co-operative Group Food Limited Address of Premises: Co-op, 122 Caerphilly Road, Heath, CF14 4…
Posted in: Public Notices Cardiff County - Cardiff
  20 October
06:18

Photos #display# Vivastreet Hysbysiad o gyhoeddi dogfen ymgynghori
1 Photos
Professional
Cardiff County
Hysbysiad o gyhoeddi dogfen ymgynghori i ddiweddaru Cynlluniau Rheoli Basn Afon o dan Reoliad 12(1)(c) Rheoliadau Amgylchedd Dwˆr (Cyfarwyddeb Fframwaith Dwˆr) (Cymru a Lloegr) 2003. …
Posted in: Public Notices Cardiff County - Cardiff
  17 October
10:59

Photos #display# Vivastreet Cyfoeth Naturiol Cymru Natural Resources Wales
1 Photos
Professional
Cardiff County
Cyfoeth Naturiol Cymru Natural Resources Wales Hysbysiad o gyhoeddi dogfen ymgynghori i ddiweddaru Cynlluniau Rheoli Basn Afon o dan Reoliad 12(1)(c) Rheoliadau Amgylchedd Dwˆr (Cyf…
Posted in: Public Notices Cardiff County - Cardiff
  17 October
10:33

Professional
Cardiff County
Goods Vehicle Operator’s Licence T & M Technical Services Ltd of Unit N1 Southpoint Ind Est, Clos Marion, Cardiff, CF10 4LQ is applying for a licence to use Unit N1 Southpoint Ind Es…
Posted in: Public Notices Cardiff County - Cardiff
  16 October
19:11

Professional
Cardiff County
THE COUNTY COUNCIL OF THE CITY AND COUNTY OF CARDIFF The following applications have been received by Cardiff County Council. The applications can be inspected during normal office ho…
Posted in: Public Notices Cardiff County - Cardiff
  16 October
13:20

Photos #display# Vivastreet Llywodraeth Cymru Welsh Government
1 Photos
Professional
Cardiff County
Llywodraeth Cymru Welsh Government Gellir cael copi print bras o’r Hysbysiad hwn oddi wrth: Y Gangen Orchmynion, Trafnidiaeth, Llywodraeth Cymru, Parc Cathays, Caerdydd CF10 3NQ. GOR…
Posted in: Public Notices Cardiff County - Cardiff
  16 October
10:26

Photos #display# Vivastreet Llywodraeth Cymru Welsh Government
1 Photos
Professional
Cardiff County
Llywodraeth Cymru Welsh Government Gellir cael copi print bras o’r Hysbysiad hwn oddi wrth: Y Gangen Orchmynion, Trafnidiaeth, Llywodraeth Cymru, Parc Cathays, Caerdydd CF10 3NQ. GOR…
Posted in: Public Notices Cardiff County - Cardiff
  16 October
10:09

Photos #display# Vivastreet Llywodraeth Cymru
1 Photos
Professional
Cardiff County
Llywodraeth Cymru Welsh Government Gellir cael copi print bras o’r Hysbysiad hwn oddi wrth: Y Gangen Orchmynion, Trafnidiaeth, Llywodraeth Cymru, Parc Cathays, Caerdydd CF10 3NQ. GOR…
Posted in: Public Notices Cardiff County - Cardiff
  16 October
09:41

Professional
Cardiff County
RHONDDA CYNON TAFF COUNTY BOROUGH COUNCIL (COWBRIDGE ROAD, TALBOT GREEN) TEMPORARY ROAD CLOSURE ORDER 2014 NOTICE IS HEREBY GIVEN that the Rhondda Cynon Taff County Borough Council (…
Posted in: Public Notices Cardiff County - Cardiff
  08 September
19:56

Professional
Cardiff County
THE COUNTY COUNCIL OF THE CITY AND COUNTY OF CARDIFF (MARKET ROAD, CARDIFF) (TEMPORARY CLOSURE) ORDER 2014 1. The County Council of the City and County of Cardiff in exercise of its p…
Posted in: Public Notices Cardiff County - Cardiff
  19 August
19:41

Professional
Cardiff County
NEATH PORT TALBOT COUNTY BOROUGH COUNCIL (BRIDLEWAY 58, GLYNCORRWG, PORT TALBOT) (TEMPORARY CLOSURE) ORDER 2014 NOTICE is given that the Council in exercise of its powers under …
Posted in: Public Notices Cardiff County - Cardiff
  18 August
11:55

Professional
Cardiff County
SOUTH WALES FIRE AND RESCUE SERVICE SOUTH WALES FIRE AND RESCUE AUTHORITY AUDIT OF ACCOUNTS Notice is hereby given that in pursuance of regulation 12 of the Accounts and Audit (Wale…
Posted in: Public Notices Cardiff County - Cardiff
  29 July
14:55

38 more results in Public Notices Wales

Professional
Denbighshire
THE DONG ENERGY BURBO EXTENSION (UK) LIMITED (NO.1) COMPULSORY PURCHASE ORDER 2013 PUBLIC NOTICE OF A CERTIFICATE UNDER PARAGRAPH 6 OF SCHEDULE 3 TO THE ACQUISITION OF LAND ACT 1981 …
Posted in: Public Notices Denbighshire - Denbighshire
  Today
08:48

Photos #display# Vivastreet Bridgend County Borough Council
1 Photos
Professional
Vale of Glamorgan
Bridgend County Borough Council Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr Deddf Cynllunio Gwlad a Thref 1990 (fel y’i diwygiwyd) CYNLLUN DATBLYGU LLEOL PEN-Y-BONT AR OGWR Hysbys…
Posted in: Public Notices Vale of Glamorgan - Bridgend
  Today
08:24

Professional
Gwynedd
GORCHYMYN CYNGOR GWYNEDD (GWAHARDD A CHYFYNGU AROS A MANNAU PARCIO AR Y STRYD) (RHES PRIORDY CAERNARFON) 2014 Ar yr 20fed Hydref 2014 gwnaed y gorchymyn uchod gan Gyngor Gwynedd trw…
Posted in: Public Notices Gwynedd - Gwynedd
  Today
07:56

Professional
Vale of Glamorgan
NOTICE OF CONFIRMATION OF AN ORDER (OTHER THAN AN ACQUISITION EXTINGUISHMENT ORDER) HIGHWAYS ACT 1980 BRIDGEND COUNTY BOROUGH COUNCIL (CREATION OF FOOTPATHS AT PARC SLIP, TONDU) PUBL…
Posted in: Public Notices Vale of Glamorgan - Bridgend
  Today
06:20

Professional
Gwynedd
DEDDF RHEOLI TRAFNIDIAETH FFYRDD 1984 ADRAN 14(1) FEL Y’I DIWYGIWYD GAN DDEDDF TRAFNIDIAETH FFYRDD (CYFYNGIADAU DROS DRO) 1991 GORCHYMYN CYNGOR GWYNEDD (FFORDD YR A4085 GER PARC GWYL…
Posted in: Public Notices Gwynedd - Gwynedd
  Today
05:27

Professional
Gwynedd
DEDDF RHEOLI TRAFNIDIAETH FFYRDD 1984 ADRAN 14(1) FEL Y’I DIWYGIWYD GAN DDEDDF TRAFNIDIAETH FFYRDD (CYFYNGIADAU DROS DRO) 1991 GORCHYMYN CYNGOR GWYNEDD (FFORDD DOSBARTH III GER YR EI…
Posted in: Public Notices Gwynedd - Gwynedd
  Today
05:09

Professional
Denbighshire
JONES, MARGARET late of 20 Oakhill Drive Prestatyn Denbighshire LL19 9PU and Priory House Residential Home 63 Gronant Road Prestatyn, died on 07/08/2014. All claims under S27 Trustee Ac…
Posted in: Public Notices Denbighshire - Denbighshire
  Today
05:04

Professional
Blaenau Gwent
CAERPHILLY COUNTY BOROUGH COUNCIL CYGOR BWRDEISTREE SIROL CAERFFILI Notice of Confirmation of an Order Highways Act 1980 Diversion of Claimed Right of Way Footpath 174 In The Commu…
Posted in: Public Notices Blaenau Gwent - Newport
  Today
04:47

Professional
Conwy County
THE CHURCH IN WALES TAKE NOTICE THAT THE RECTOR AND WARDENS OF ST CYNHAFAL’S CHURCH IN THE PARISH OF LLANGYNHAFAL (RUTHIN) HAVE SUBMITTED A FACULTY PETITION for WORKS TO THE CHURCH…
Posted in: Public Notices Conwy County - Llandudno
  Yesterday
15:24

Professional
Vale of Glamorgan
NOTICE OF CONFIRMATION OF AN ORDER (OTHER THAN AN ACQUISITION EXTINGUISHMENT ORDER) PUBLIC PATH EXTINGUISHMENT ORDER HIGHWAYS ACT 1980 BRIDGEND COUNTY BOROUGH COUNCIL (EXTINGUISHMENT…
Posted in: Public Notices Vale of Glamorgan - Bridgend
  Yesterday
10:42

Professional
Gwynedd
RHYBUDD GAN GYNGOR GWYNEDD GORCHYMYN CYNGOR GWYNEDD (STRYD FAWR A STRYD WATERLOO, BANGOR)(PARTH CERDDWYR A THREFN UNFFORDD) 2014 Y mae Cyngor Gwynedd, fel yr awdurdod traffic lleol, …
Posted in: Public Notices Gwynedd - Gwynedd
  21 October
14:44

Receive email notifications for new ads matching your search criteria ...

Cities / Towns: