29 Results Individual Professional   Classifieds GALLERY

Professional
Cardiff County
Gellir cael copi print bras o’r Hysbysiad hwn oddi wrth: Y Gangen Orchmynion, Trafnidiaeth, Llywodraeth Cymru, Parc Cathays, Caerdydd CF10 3NQ. GORCHYMYN CEFNFFORDD YR A55 (CYFFORDD 9…
Posted in: Public Notices Cardiff County - Cardiff
  17 April
16:38


Professional
Cardiff County
LICENSING ACT 2003 PUBLIC NOTICE OF APPLICATION APPLICATION FOR A PREMISES LICENCE (under Sections 17) Name of Applicant: Mr John Bailey Postal address of premises: Bailey Carvery, …
Posted in: Public Notices Cardiff County - Cardiff
  16 April
16:36


Professional
Cardiff County
Caerphilly County Borough Council Cyngor Bwrdeistref sirol Caerffili Waunborfa Road, Cefn Fforest Temporary Prohibition of Driving Order 2014 NOTICE is hereby given that Caerphilly …
Posted in: Public Notices Cardiff County - Cardiff
  16 April
15:50


Professional
Cardiff County
NEW TRAFFIC PROPOSALS FOR THE CITY AND COUNTY OF CARDIFF EW TRAFFIC PROPOSALS FOR THE CITY AND COUNTY OF CARDIFF Notice is hereby given that on the 11th April 2014 the County Council…
Posted in: Public Notices Cardiff County - Cardiff
  16 April
15:28


Professional
Cardiff County
Goods Vehicle Operator’s Licence Alco Team Ltd trading as Alco Team Ltd of 7-8 Raleigh Walk, Waterfront 2000, Brigantine Place, Cardiff, CF10 4LN is applying for a licence to use Cold …
Posted in: Public Notices Cardiff County - Cardiff
  16 April
15:25


Professional
Cardiff County
Gellir cael copi print bras o’r Hysbysiad hwn oddi wrth: Y Gangen Orchmynion, Trafnidiaeth, Llywodraeth Cymru, Parc Cathays, Caerdydd CF10 3NQ. GORCHYMYN CEFNFFORDD YR A465 (HIRWAUN…
Posted in: Public Notices Cardiff County - Cardiff
  16 April
15:17


Professional
Cardiff County
RHONDDA CYNON TAFF COUNTY BOROUGH COUNCIL (LLANTRISANT ROAD (ROUTE A473), BRYNTEG) (TEMPORARY ROAD CLOSURE) ORDER 2014 NOTICE IS HEREBY GIVEN that the Rhondda Cynon Taff County Boro…
Posted in: Public Notices Cardiff County - Cardiff
  16 April
13:45


Professional
Cardiff County
THE COUNTY COUNCIL OF THE CITY AND COUNTY OF CARDIFF The following applications have been received by Cardiff County Council. The applications can be inspected during normal office ho…
Posted in: Public Notices Cardiff County - Cardiff
  16 April
13:38


Professional
Cardiff County
THE COUNTY COUNCIL OF THE CITY AND COUNTY OF CARDIFF NOTICE OF AN APPLICATION TO MODIFY OR DISCHARGE A PLANNING OBLIGATION UNDER SECTION 106A OF THE TOWN AND COUNTRY PLANNING ACT 199…
Posted in: Public Notices Cardiff County - Cardiff
  16 April
13:36


Professional
Cardiff County
Hysbysiad Cyhoeddus RHEOLIADAU GWAITH MOROL (ASESU EFFEITHIAU AMGYLCHEDDOL) 2007 HYSBYSIAD - PENDERFYNIAD CANIATÂD ASESU EFFAITH AMGYLCHEDDOL CORIDOR A THIRIO CEBLAU YNYSOEDD Y MOELR…
Posted in: Public Notices Cardiff County - Cardiff
  15 April
11:33


Professional
Cardiff County
CARDIFF COUNCIL VENUES FOR CIVIL CEREMONIES An application has been received from Radisson Hotel, Bute Terrace, Cardiff and the Park Plaza, Greyfriars Road, Cardiff for the registrat…
Posted in: Public Notices Cardiff County - Cardiff
  15 April
10:05


Professional
Cardiff County
NEATH PORT TALBOT COUNTY BOROUGH COUNCIL (VARIOUS LOCATIONS IN NEATH PORT TALBOT) (DISABLED RESIDENTS PARKING PLACES) ORDER 2014 NOTICE is given that the Council on the 11th April 2…
Posted in: Public Notices Cardiff County - Cardiff
  15 April
10:00


Professional
Cardiff County
THE COUNTY COUNCIL OF THE CITY AND COUNTY OF CARDIFF NOTICE OF PUBLIC PATH DIVERSION ORDER SECTION 118 HIGHWAYS ACT 1980 (FOOTPATH PENTYRCH NO. 68) STOPPING UP ORDER 2014 1. Notice…
Posted in: Public Notices Cardiff County - Cardiff
  14 April
14:48


Professional
Cardiff County
THE COUNTY COUNCIL OF THE CITY AND COUNTY OF CARDIFF NOTICE OF PUBLIC PATH DIVERSION ORDER SECTION 118 HIGHWAYS ACT 1980 (FOOTPATH PENTYRCH NO. 67) STOPPING UP ORDER 2014 1. Notice…
Posted in: Public Notices Cardiff County - Cardiff
  14 April
14:47


Professional
Cardiff County
RHONDDA CYNON TAFF COUNTY BOROUGH COUNCIL (LLANTRISANT WEST LEVEL CROSSING, COEDCAE LANE, PONTYCLUN) (TEMPORARY ROAD CLOSURE) NO.2 ORDER 2014 NOTICE IS HEREBY GIVEN that the Rhondda…
Posted in: Public Notices Cardiff County - Cardiff
  14 April
14:45


Professional
Cardiff County
RHONDDA CYNON TAFF COUNTY BOROUGH COUNCIL (VARIOUS ROADS, TREFOREST INDUSTRIAL ESTATE, UPPER BOAT) (WAITING RESTRICTIONS) ORDER 2014 NOTICE IS HEREBY GIVEN that the Rhondda Cynon Taf…
Posted in: Public Notices Cardiff County - Cardiff
  14 April
14:43


Professional
Cardiff County
THE COUNTY COUNCIL OF THE CITY AND COUNTY OF CARDIFF NOTICE OF PUBLIC PATH DIVERSION ORDER SECTION 118 HIGHWAYS ACT 1980 (FOOTPATH PENTYRCH NO. 66) STOPPING UP ORDER 2014 1. Notice…
Posted in: Public Notices Cardiff County - Cardiff
  14 April
14:42


Professional
Cardiff County
THE COUNTY COUNCIL OF THE CITY AND COUNTY OF CARDIFF NOTICE OF PUBLIC PATH DIVERSION ORDER SECTION 118 HIGHWAYS ACT 1980 (FOOTPATH PENTYRCH NO. 63) STOPPING UP ORDER 2014 1. Notice…
Posted in: Public Notices Cardiff County - Cardiff
  14 April
14:41


Professional
Cardiff County
THE COUNTY COUNCIL OF THE CITY AND COUNTY OF CARDIFF (CARDIFF CENTRAL PAY AND DISPLAY PARKING PLACES AMENDMENT) ORDER 2012 (AMENDMENT) ORDER 2014 Notice is hereby given that the Cou…
Posted in: Public Notices Cardiff County - Cardiff
  14 April
14:40


Professional
Cardiff County
THE COUNTY COUNCIL OF THE CITY AND COUNTY OF CARDIFF (PENARTH ROAD CARDIFF) (TEMPORARY SPEED RESTRICTION) ORDER 2014 1. On the 14th day of April 2014 the County Council of the City …
Posted in: Public Notices Cardiff County - Cardiff
  14 April
14:34


Professional
Cardiff County
Goods Vehicle Operator's Licence BEM Roofing Ltd. of 23 Elfed Green, Fairwater, Cardiff CF5 3QE is applying for a licence to use Unit A Rhymney, River Bridge Road, Cardiff CF23 9AF as …
Posted in: Public Notices Cardiff County - Cardiff
  14 April
14:33


Professional
Cardiff County
Gellir cael copi print bras o’r Hysbysiad hwn oddi wrth: Y Gangen Orchmynion, Trafnidiaeth, Llywodraeth Cymru, Parc Cathays, Caerdydd CF10 3NQ. DEDDF CYNLLUNIO GWLAD A THREF 1990 GOR…
Posted in: Public Notices Cardiff County - Cardiff
  14 April
13:02


Professional
Cardiff County
Gellir cael copi print bras o’r Hysbysiad hwn oddi wrth: Y Gangen Orchmynion, Trafnidiaeth, Llywodraeth Cymru, Parc Cathays, Caerdydd CF10 3NQ. GORCHYMYN CEFNFFORDD YR A55 (CYFFORDD …
Posted in: Public Notices Cardiff County - Cardiff
  14 April
13:00


Professional
Cardiff County
Gellir cael copi print bras o’r Hysbysiad hwn oddi wrth: Y Gangen Orchmynion, Trafnidiaeth, Llywodraeth Cymru, Parc Cathays, Caerdydd CF10 3NQ DEDDF CYNLLUNIO GWLAD A THREF 1990 GOR…
Posted in: Public Notices Cardiff County - Cardiff
  14 April
12:59


Professional
Cardiff County
A copy of this Notice in larger print can be obtained from Orders Branch, Transport, Welsh Government, Cathays Park, Cardiff CF10 3NQ. THE A55 TRUNK ROAD (JUNCTION 11 (LLYS Y GWYNT I…
Posted in: Public Notices Cardiff County - Cardiff
  14 April
12:57


Professional
Cardiff County
THE COUNTY COUNCIL OF THE CITY AND COUNTY OF CARDIFF NOTICE OF CONFIRMATION OF PUBLIC PATH ORDER SECTION 118 HIGHWAYS ACT 1980 (FOOTPATH AT PICTON WALK, CANTON) STOPPING UP ORDER 2…
Posted in: Public Notices Cardiff County - Cardiff
  14 April
12:55


Professional
Cardiff County
RHONDDA CYNON TAFF COUNTY BOROUGH COUNCIL (FOOTPATH 40 HIRWAUN AND FOOTPATH 9 PENYWAUN) (TEMPORARY ROAD CLOSURE) ORDER 2013 NOTICE IS HEREBY GIVEN that the Order made by Rhondda Cyno…
Posted in: Public Notices Cardiff County - Cardiff
  14 April
12:51


Professional
Cardiff County
Gellir cael copi print bras o’r Hysbysiad hwn oddi wrth:Y Gangen Orchmynion, Trafnidiaeth, Llywodraeth Cymru, Parc Cathays, Caerdydd CF10 3NQ. GORCHYMYN CEFNFFORDD YR A487 (Y BONTNEW…
Posted in: Public Notices Cardiff County - Cardiff
  14 April
09:20

60 more results in Public Notices Wales

Photos Vivastreet Rhybudd o gais am Amrywiad Drwydded Eiddo 0 dan adran 34
1 Photos

Professional
Gwynedd
Rhybudd o gais am Amrywiad Drwydded Eiddo 0 dan adran 34 DeddfTrwyddedu 2003 (SEE IMAGE) REF: 224097846-01
Posted in: Public Notices Gwynedd - Gwynedd
  17 April
12:04


Professional
Gwynedd
AIL HYSBYSEB FFRAMWAITH CYNNAL A CHADW CYNLLUNIEDIG Mae Cyngor Gwynedd yn hysbysebu ar www.sell2wales.gov.uk am gontractwyr i fod ar Fframwaith o Gontractwyr fydd ar gael i wneud gw…
Posted in: Public Notices Gwynedd - Gwynedd
  17 April
11:54

Receive email notifications for new ads matching your search criteria ...

Cities / Towns: